Projekt „Uvođenje usluge laminacije i oplemenjivanja proizvoda“ je sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvojUvođenje usluge laminacije i oplemenjivanja proizvodaMar mar d.o.o. 15.05.2017. započelo je provedbu projekta:

Uvođenje usluge laminacije i oplemenjivanja proizvoda

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.
Naziv poziva za dostavu projektnih prijedloga: E-impuls – K.K.03.2.1.06

Sažetak: Projekt "Uvođenje usluge laminacije i oplemenjivanja proizvoda" omogučit će uvođenje nove linije za laminiranje proizvoda, te unapređenje IT-sustava kontrole proizvodnje i poboljšanje poslovnih procese s uštedama u poslovanju. Doprinijeti će javnim politikama otvaranjem novih radnih mjesta i rastom broja zaposlenih, povećanjem prihoda od prodaje i to osobito na izvoznim tržištima, te uvođenjem modernih tehnoloških rješenja kojima povećavaju konkurentnost osobito na novim stranim tržištima. Ciljane skupine na koje će projekt imati utjecaj su korisnik, zaposlenici i poslovni partneri.

Šifra/Kod projekta: KK.03.2.1.06.1631
Razdoblje provedbe projekta: 15.05.2017. do 15.06.2018.
Ukupna vrijednost projekta: 758.837,50 kuna
Ukupni prihvatljivi troškovi projekta: 607.070,00 kuna
Iznos koji sufinancira EU: 300.000,00 kuna

Ciljevi projekta:
• zapošljavanje i edukacija zaposlenih
• povećanje prodaje

Kontakt za više informacija:
Buzinski prilaz 21, 10010 Zagreb, Hrvatska
Tel./Fax.: +385 (0)1/6608 152
E-mail:info@mar-mar.hr
www.strukturnifondovi.hr

Operativni program konkuretnost i kohezija (.pdf)
Sadržaj ovih stranica isključiva je odgovornost Mar mar d.o.o.