Projekti

INTERNACIONALIZACIJA POSLOVANJA MSP-OVA FAZA 2

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza 2“ MAR-MAR d.o.o. provodi projekt “ Unapređenje prodaje na stranim tržištima „ za koji su odobrena bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020, oznake KK.03.2.1.16.0136.

Mar-mar će povećanim sudjelovanjem na sajmovima kroz samostalna izlaganja ili organizirane B2B susrete unaprijediti tržišni položaj, povećati broj zemalja u kojima izvozi svoje proizvode, te broj distributera s kojima ima ugovoreni poslovni odnos. Predmet izvoza su proizvodi, koji su rezultat vlastitog dizajna, i koji kvalitetom konkuriraju na svjetskim tržištima. Ciljane grupe u provedbi projekta su uprava tvrtke, zaposlenici tvrtke na poslovima marketinga i organizacije proizvodnje te poslovni partneri koji potiču prodaju.

Naziv projekta: Unapređenje prodaje na stranim tržištima
Ukupni iznos projekta:  101.758,05 €
Ukupni prihvatljivi troškovi: 83.176,85 €
Ukupni iznos odobrene potpore: 70.700,32 €
Trajanje projekta: 01.09.2021. – 25.11.2023.
Kontakt osoba : Ivan Šunić, info@mar-mar.hr , +385 (1) 6608152
Pogledati više na www.strukturnifondovi.hr

UNAPREĐENJE TEHNOLOGIJE I IKT-INFRASTRUKTURE

U sklopu poziva na dostavu projektnih prijedloga „Jačanje konkurentnosti poduzeća ulaganjima u digitalnu i zelenu tranziciju“ MAR-MAR d.o.o. provodi projekt ” Unapređenje tehnologije i IKT-infrastrukture „ za koji su odobrena bespovratna sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju od 2014-2020, oznake KK.11.1.1.01.0749.

Projekt će omogućiti tvrtki Mar-Mar da nabavom moderne, energetski učinkovitije opreme i programske podrške uvede novu tehnologiju u proizvodnji te na taj način proširi proizvodni asortiman, riješi problem praćenja proizvodnje i zaliha te ostvari konkurentsku prednost kojom će izaći na nova izvozna tržišta. Provedba projekta rezultirat će učinkovitijom proizvodnjom te praćenjem i planiranjem resursa u poslovanju poduzeća. Uspješna provedba projekta doprinijet će otvaranju novih radnih mjesta, boljim uvjetima za rad, povećanju prodaje proizvoda te jačanju konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća. Ciljane skupine na koje će projekt imati utjecaj su uprava, zaposlenici, kooperanti, partneri i kupci.

Naziv projekta: Unapređenje tehnologije i IKT-infrastrukture
Ukupni iznos projekta:  1.512.481,23 €
Ukupni iznos odobrene potpore: 539.553,04 €
Trajanje projekta: 01.09.2021. – 01.09.2023.
Kontakt osoba : Ivan Šunić, info@mar-mar.hr , +385 (1) 6608152
Pogledati više na www.strukturnifondovi.hr

ENERGETSKA OBNOVA PROIZVODNO – INDUSTRIJSKE GRAĐEVINE MAR-MAR d.o.o.

KRARKI OPIS PROJEKTA:

Tvrtka Mar Mar d.o.o. kao energetski troškovna cjelina za poboljšanje energetske učinkovitosti i povećanje udjela obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama projektom će provesti 7 mjera energetske obnove čime će se obuhvatiti rekonstrukcija sustava grijanja/hlađenja i pripreme potrošne tople vode, izgradnju sunčane elektrane za vlastite potrebe na krovu postojeće građevine, zamjenu postojećih svjetiljki energetski učinkovitijima, te zamjenu postojećeg stroja energetski učinkovitijim.

CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

Po završetku realizacije projekta i puštanja novih instalacija i opreme u rad, smanjit će se potrošnja energije, odnosno potrošnja električne energije, a čiji razlog smanjivanja i jest provedba mjera energetske učinkovitosti. Osim toga povećat će se proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije čime će se ostvariti uštede na proizvodnom pogonu i zgradi.

Provedbom 7 mjera će rezultirati ostvarenju cilja projekta, odnosno ukupnom smanjenju energije u energetski troškovnoj cjelini za 509.720,51 kWh,/god ili 67,13%, povećanje količine energije dobivene iz obnovljivih izvora energije za 411.584,46kWh/god. Sumarno smanjenje emisije CO2 nakon provedbi svih mjera energetske obnove projektne cjeline iznosi 162,2433 tCO2/god.

UKUPNA VRIJEDNOST I IZNOS KOJI SUFINANCIRA EU:

Ukupna vrijednost projekta: 9.486.853,00 HRK
Ukupno prihvatljivi troškovi: 9.394.553,00 HRK
Iznos koji sufinancira EU: 7.092.114,90 HRK

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

27.10.2020. – 27.02.2023.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA:

Zvonko Fišer

zvonko.fiser@mar-mar.hr

Financira Europska unija – NextGenerationEU

BRZI UPIT  KONTAKT

  Velika cesta 17,
  HR-10010 Zagreb
  info@mar-mar.hr
  Tel: +385 1 6608 152

  TEHNOLOGIJA
  tehnologija@mar-mar.hr

  PRODAJA
  prodaja@mar-mar.hr

  RAČUNOVODSTVO
  racunovodstvo@mar-mar.hr  POSTANI DIO TIMA

  Newsletter

  Copywright ©Mar-Mar d.o.o. All rights reserved.